Osta suoraan valmistajan verkkokaupasta - nopea toimitus suoraan tontille!

PRESS / Pressmeddelande 10.2.2020Ecoteco© affärsverksamheten i nytt ägo


I Finland finns uppskattningsvis 50 000 små och medelstora företag, som står inför generationsväxling eller ägarbyte inom det här decenniet. Små och medelstora företag är viktiga sysselsättare i Finland. Därför är det viktigt för hela finländska nationalekonomin att företagen hittar lämpliga efterträdare, som fortsätter med verksamheten. Alltid hittas efterträdarna inte inom familjekretsen.

Anders Ingströms bolag AIT Nordic har under de senaste tio åren byggt upp ecoteco affärsverksamheten kring komposterande utedass. Både elementtillverkade Ecoteco utedassen och komposterande enheterna tillverkas i södra Österbotten. Ecoteco utedassen är planerade i Finland och är därför särskilt väl lämpade för nordiska förhållanden och nordiskt landskap. Utedassens komposterande enhet är designad av åboföretaget ED-design. Under årens lopp har tusentals ecoteco utedass sålts i Finland och i Sverige.

Under hösten 2019 började Anders Ingström förbereda försäljningen av ecoteco affärsverksamheten, eftersom det inte fanns varken intresse eller möjlighet att fortsätta verksamheten inom familjekretsen. ”Jag är glad att vi lyckades hitta en köpare, som är både kunnig och entusiastisk”, säger Anders Ingström. ”Det känns både tryggt och bra att överlåta stafettpinnen till Patrik Fellman och hans bolag AddBrainCap”.

Patrik Fellman hade redan en tid sökt ett lämpligt bolag eller en affärsverksamhet, som han kunde förvärva och utveckla vidare. ”Då man köper en etablerad affärsverksamhet, så vet man att affärsidéen bevisligen fungerar. Det är dessutom lättare att hoppa på ett tåg som är i rörelse, än att börja bygga tåget från noll”, säger Patrik Fellman. Anders har byggt en modern och kostnadseffektiv affärsmodell kring en relativt traditionell produkt. Han har utlokaliserat det mesta och koncentrerat sig själv på att utveckla kontakten med underleverantörer, återförsäljare och konsumenter. Praktiskt taget alla ecoteco utedass säljs över nätet. Ecoteco har en egen webbhandel, men största delen av produkterna säljs via ett femtontal större finländska webbhandlar.

Köparen har för avsikt att utöka produktutbudet i den egna webbhandeln med även andra tillverkares produkter. Målgruppen är de ca 500 000 finländska fritidsbostädernas ägare. Avsikten är att erbjuda denna målgrupp även andra miljöfrämjande produkter. Parallellt skall arbetet med att utveckla återförsäljarnätverket i Sverige fortsätta.

Mikko Mellanen från Advance Teams åbokontor fungerade som förmedlare vid försäljningen av ecoteco affärsverksamheten. Enligt Mellanen marknadsfördes ecoteco affärsverksamheten nationellt i.o.m. att verksamheten i sig inte är platsbunden. Det är ett roligt sammanträffande att även köparen hittades från svenskspråkiga Åbo, säger Mellanen.

Tilläggsuppgifter:
Patrik Fellman, Oy AddBrainCap Ab, tel. 040 775 9365, patrik.fellman@ecoteco.fi

Patrik Fellman och Anders Ingström

Lahjakortti